Μενού
Your Cart
Νικόλαος
Νικόλαος Νομικός
    210 4329575
    nomikos1347@gmail.com
Συνδεθείτε μαζί μας

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ


oikologika-hromata

Οικολογικά είναι τα προϊόντα που ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή από την εφαρμογή μέχρι την απορρόφησή τους από το περιβάλλον.


Συγκεκριμένα τα οικολογικά χρώματα πληρούν τα εξής κριτήρια:
• Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση.
• Ελάχιστη ρύπανση σε όλο τον κύκλο ζωής τους.
• Χαμηλά ποσοστά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
• Δεν περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα και δεν φέρουν φράσεις κινδύνου στην ετικέτα τους.
• Αναφέρουν αναλυτικές πληροφορίες στην ετικέτα για την χρήση του προϊόντος, τον καθαρισμό των εργαλείων, την διαχείριση αποβλήτων κ.τ.λ.

Τα πιστοποιημένα οικολογικά προϊόντα φέρουν στην ετικέτα τους χαρακτηριστικό λογότυπο και ειδικό σύμβολο. Το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μαργαρίτα. Κάθε προϊόν που φέρει το οικολογικό σήμα πληροί αυστηρές προδιαγραφές, που ελέγχονται και πιστοποιούνται από επίσημους φορείς.ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ


klimatika-oudetera-xromata


Κλιματικά ουδέτερο χαρακτηρίζεται ένα προϊόν που αφού υπολογιστεί το ανθρακικό του αποτύπωμα, (οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται από τον κύκλο ζωής του προϊόντος που αναφέρεται στην παραγωγή των πρώτων υλών – στη μεταφορά – στην παραγωγή του προϊόντος και τη συσκευασία) στην συνέχεια γίνεται αντιστάθμιση του κόστους των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου μέσω διεθνών οργανισμών. Με τον τρόπο αυτό ένα κλιματικά ουδέτερο προϊόν δεν έχει καμία περιβαλλοντική επίπτωση στον αναφερόμενο κύκλο ζωής του.


 Το myclimate είναι ένας διεθνής, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός για την αποτελεσματική προστασία.ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΧΝΟ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΕΝ 13300)


xromata-anthektika-sto-plysimo

H αντοχή στο συχνό πλύσιμο των χρωμάτων ταξινομείται σε 3 κλάσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13300/ISO 11998, βάσει της ανθεκτικότητας του χρώματος σε 200 κύκλους πλύσεις. Στην Κλάση 1 (Class 1) κατατάσσονται χρώματα της υψηλότερης ποιότητας και με τη μεγαλύτερη αντοχή στο συχνό πλύσιμο.ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ – ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ


xromata-peiraias


Αντιμικροβιακά – υποαλλεργικά είναι τα χρώματα που δεν επιτρέπουν στα μικρόβια να αναπτυχθούν στην επιφάνεια τους. Τα αντιμικροβιακά – υποαλλεργικά επιχρίσματα μειώνουν έτσι τον κίνδυνο μετάδοσης των ιών, σε τρόφιμα και ανθρώπους, που προκαλούνται από τις μολυσμένες επιφάνειες με διάφορα μικρόβια, παρέχοντας μια επιπλέον προστασία στη διατήρηση της υγιεινής και δημόσιας υγείας. Είναι γεγονός ότι τα υψηλά ποσοστά των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων καθώς και διάφορα κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης, έχουν προκαλέσει την αυξημένη ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για το πόσο εύκολα ασθένειες μπορούν να μεταδοθούν.


Ο IMLS είναι ένας ιδιωτικός φορέας που προσφέρει σε βιομηχανικό επίπεδο διευρυμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για μικροβιολογικά ζητήματα και δυνατότητα εργαστηριακών δοκιμών.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ


hromata-amfiali

Με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο EΝ 71-3 πιστοποιούνται χρώματα & βερνίκια ως ασφαλή για παιδικά έπιπλα, παιχνίδια και δωμάτια. Με τους ειδικούς ελέγχους αξιολογείται η μη μετανάστευση βαρέων μετάλλων.Με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο EΝ 71-3 πιστοποιούνται χρώματα & βερνίκια ως ασφαλή για παιδικά έπιπλα, παιχνίδια και δωμάτια. Με τους ειδικούς ελέγχους αξιολογείται η μη μετανάστευση βαρέων μετάλλων.
ΨΥΧΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ


psyhra-hromata


Ψυχρά χρώματα χαρακτηρίζονται τα χρώματα που παρουσιάζουν αυξημένες τιμές ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία και υψηλές τιμές συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο. Συμβάλλουν στη μείωση των επιφανειακών θερμοκρασιών  και κατ’ επέκταση των θερμοκρασιών των εσωτερικών χώρων των κτιρίων. Έτσι μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για το δροσισμό των εσωτερικών χώρων των κτιρίων και εμμέσως, στην αντιμετώπιση του φαινομένου της θερμικής νησίδας των πόλεων.ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

hromata-oikologika

Τα δομικά προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) ή τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις και να φέρουν σήμανση CE.Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση είναι η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος η οποία βασίζεται σε ελέγχους, δοκιμές και αξιολόγηση βάση των Ευρωπαϊκών Tεχνικών οδηγιών (ETAGs) που αφορούν  την αντίστοιχη ομάδα προϊόντων. Τα υγρά συστήματα στεγανοποίησης πιστοποιούνται σύμφωνα με την ETAG005 και τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με την ETAG 004

Τα δομικά προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) ή τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις και να φέρουν σήμανση CE.Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση είναι η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος η οποία βασίζεται σε ελέγχους, δοκιμές και αξιολόγηση βάση των Ευρωπαϊκών Tεχνικών οδηγιών (ETAGs) που αφορούν  την αντίστοιχη ομάδα προϊόντων. Τα υγρά συστήματα στεγανοποίησης πιστοποιούνται σύμφωνα με την ETAG005 και τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με την ETAG 004


ΣΗΜΑΝΣΗ CE


sidirika-hromata

Η σήμανση CE συμβολίζει τη συμμόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάμει των κοινοτικών διατάξεων που προβλέπουν την τοποθέτησή της. Η υποχρέωση τοποθέτησης του σήματος CE επεκτείνεται σε όλα τα προϊόντα εντός του πεδίου εφαρμογής των οδηγιών που προβλέπουν την τοποθέτησή του και τα οποία προορίζονται για την κοινοτική αγορά.


Για τα οικοδομικά χρώματα δεν έχει θεσπιστεί εναρμονισμένο πρότυπο ως εκ τούτου δεν θεωρούνται δομικά υλικά υπό τον όρο του κανονισμού 305/2011 και δεν φέρουν σήμανση CE.


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΝΟΜΙΚΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ. 

Η εταιρεία μας Νικόλαος Γ. Νομικός λειτουργεί από το 1990.

Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, εργαλείων, ειδών κιγκαλερίας και ναυτιλιακών. Θα βρείτε στο κατάστημά μας 10.000 είδη.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΝΟΜΙΚΟΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

ΑΦΜ: 044279237

ΔΟΥ: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΔΡΑ: Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 107-109 - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Email: nomikos1347@gmail.com

Τηλ. 210 43 19 443, 210 43 29 575

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Πολιτική απορρήτου.